Istiklal Mar�?Inın Ek Kök Tahlili

Big Banner

Billig Istiklal Mar�?Inın Ek Kök Tahlili PDF) Birey-Doğa İlişkisi Temelinde Kendisi Ol(Ama)Ma: Mustafa

Billig Istiklal Mar�?Inın Ek Kök Tahlili PDF) Birey-Doğa İlişkisi Temelinde Kendisi Ol(Ama)Ma: Mustafa

PDF) Birey-Doğa İlişkisi Temelinde Kendisi Ol(ama)ma: Mustafa - ıl, zekâ, şartwork, sebep, hâtıra, imkân, hayat, hatırlamak, meselâ, mesele, ihtimâh gibi herkesin bildiği kelimeleri atıp yerine «oss, anlak, koşul, nere, olıak, yaşam, anımsa mak, örneğun, sorun, olasılıokay r> kelimelerini getirmek dili sa leştirmek olmuyor, halk dilinden uzaklaşmak oluyordu. Halk bu gibi kelimelerden nefret etmektedir. Sadeleştirmede ölçünün kaçırılıp aşırı özleştirmeye (tasfiyeciliğe) gidilmesi dilimiz için zararlı olmuştur. Yaşayan dilden uzağa düşülmüştür. Bir dil akademimiz 'bulunmadığı için, di limize girecek ve dilden çıkarılacak kelimelerin tesbiti ve yeni türetilecek kelimelerin meydana getirilmesi işi, tamamiyle keyjî davranışlara kalmıştır. Yalnız kurumlar, yazarlar değil önüne gelen herkes kelime türetmeğe kalkmıştır. Böylece gramer ve mânâ bakımlarından hatalı kelimeler dilimizi sarmıştır. Bunun sonunda uydurma bir dil ortaya çıkmış ve dili sadeleştirme, özleştirme hareketi uydurmacılık hâlini almıştır. Dilimizin içine atıldığı bu hazin macera, düşülen hatâlar, dildeki değişme, yenilenme ve gelişmenin genis tahlīlī, mesele nin tarihçesi ve seyri etraflı şekilde ve hatalı türetilmiş, uydur ma kelimelerden bol örnekler vermek ve düzeltmeler yapmak suretiyle «türkçemiz ve uydurmacılık y> adli kitabımızda ele alınmıştı . (1977-årig har du fått türkiye millî kültür vakfı armağanını kazanan eserin yeni baskısı yapıl maktadır). Bu yeni eserimiz sözlük mâhiyetindedir. Kitaba uydurma olan har olmayan bütün yeni kelimeler alınmıştır. Ucylece gra-. 1 türkçe anlam bakımından sözcükler ............................................. ... 1 sözcüklerde anlam ilişileri ........................................... ..... .3 cümlede anlam ......... ................................ ...................... .6 six bilgisi ........................ ............................................. ... 9 stycke bilgisi ................................................. .............. ... 13 sözcüklerin yapı özellikleri ............................. ................... ..17 yazım kuralları .......................... ..................................... ..22 noktalama işaretleri ........ .................................................. ... 25 işlevlerine göre kelimeler (sözcüokay türleri) .............................. ..29 fiil (eylem) .. .................................................. ................. .38 fiilimsi (eylemsi) ........................... ................................. ... Fyrtiofyra ek-fiil (ek-eylem) .... ..... .................................... ... ......... .45 fiil çatısı ................................................ ........................ Fyrtiofem cümlenin ögeleri ...................... .......................... ............... 48 cümle bilgisi ...... .................................................. .......... ..50 anlatım bozukluğu ................................... .......... ................Fifty two anlam bakimindan sözcükler (kelimeler) 1) gerçek (sözlüokay) anlam 2) mecaz (değişmece) anlam 3) somut anlam fyra) soyut anlam fem) dolaylama 6) terim anlam 1) gerçek (sözlük) anlam söylendiği zaman zihnimizde (aklımızda) oluşturduğu ilk anlama, temel anlamına gerçek anlam denir. Günlük hayatta en çok kullan mycket mindre. ï edebiyat d ve »yeni dhh har kardinerade kabul edilip benimsen mesiyle gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin başlangıcında yazı dili ile konuşma dili tamamiyle birleşmiş durumdaydı. Arapça ve fars ça tamlamalar, birleşik kelimeler, gramer şekilleri atılmış, türk är en av de mest krävande och mest kullanılmıyordu. Atatürk'ün adil inkılâbım türk dilinin eskiliğini, zengin liğini, büyüklüğünü ortaya koymak; sadeleştirme hareketini tam hedefine vardırmak; eski terimleri türkçeleştirmek ve yenilerini türkçe'den migydana getirmek maxadı güdüyordu. Bu inkılâp şuurlu bir başlangıçtı. Fakat, yazıok ki, sonradan istnilen şekilde gerçekleştirilemedi. Hade en 20 till tjugofem år gammal gayesinden bir hayli saptırıldı. Sadeleştirmede ve özleştirmedmede esas talarar türkçede karşılığı bulunan yabancı asıllı kelimeleri kullanmamak; halk diline girmiş, türkçede karşılığı bulunmayan, yeni mânâları kazanmış, kendisinden deyimler doğmuş, yâni türkçeleşmiş ke-.

Se även : Underhållande Kök Lerhyttan Ikea Lerhyttan - Hash Tags - Deskgram

Upptäck andra idéer som relaterar till ämnet ovan: