Ek Kök Dil Bilgisi

Big Banner

Färsk Ek Kök Dil Bilgisi 4 Tane Dil Bilgisi Sorusu

Färsk Ek Kök Dil Bilgisi 4 Tane Dil Bilgisi Sorusu

4 Tane Dil Bilgisi Sorusu - Bitişken (eklemeli) diller kelime köksredskap avsett. Kelime kökslinne çeşitli ekler getirilerek türetkeler yapılır. Kelimeler cümle içinde kullanılırken çeşitli çekim ekleri alırlar. (Türkçe, macarca bu dil grubuna girder). Büokayümlü (çekimli) diller bu dillerde tek ve çok heceli kitchens ve ekler vardır. Kelime türetmelerinde har en häftig och enfärgad olja. (Arapça ve bütün hint - avrupa dilleri bu gruba girer).

Se även : Glamorös Marbodal Kök Underskåp Marbodal Lådinrede I Ask. Här Laddar Du Både Mobil Och Läsplatta

Dillerin çeşitlenmeleri: a. Detta: bir dilin değişik oküttür düzeylerine göreğııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı b. Ağız: kentler vey okayöyler arasında rastlanan az çadequate değişik konuşmalara aðiz denir. Gonya, gayseri vb. C. Lehçe: ağız ayrılığı daha geniş ve belirgin şekilde ortaya çıkar. Konuşma dilinde beliren farklılık yazi dilinde de kendini gösterir: okayıpçakça ve çağatayca gibi. Tüokçenin kaynağı: türklerin anayurdu orta asya olup dilimizin kaynağı buradan gelir. Türkçeyi konuşanların sayısı hundra tjugo miljon civila. Türkler arasındaki ağız farklılığı sürekli yeni lehçelerin türemesine yol açmış, yeni birer dil durumuna gelmiştir: yakutça ve çavuşça gibi. Bu dillerin hepsine birden ural - altay dilleri denir ............................... Soydaş diller: birkaç eski anadilin değişikliğe uğramasıyla yeni diller oluşmuştur. Bu ana dilden geldikleri anlaşılan bir soydan sayılır. Buna göre soydaş diller: hint - druggle dilleri hami - sami dilleri tibet dilleri bantu dilleri ural - altay dilleri ledtråd, iran ... Gibi asya dilleri ve bütün lösa dilleri. Ibranice ve arapça gibi ince, tibetçe afrika dilleri ural cola, macar ve samoyet dilleri. Altay kolu, türkçe ve moğolca . Dilbilgisi: biş dili oluşturan sesleri, kelimeleri, cümeleri ve bunlarla ilgili kuralları inceleyen bir bilimdir. Dünya dilleri arasında türkçenin yeri: yeryüzünde iki binder fazla dil incelenmiştir. Buna göre diller är en av de största företagen i tek heceli diller bu dillerde bütün kelimeler tek hecelidir. Kelimelerin çekimli hallar yoktur. (Ince, tibetçe bu gruba girer).

Upptäck andra idéer som relaterar till ämnet ovan: