Ek Kök Vikipedi

Big Banner

Trevlig Ek Kök Vikipedi Kök (Matematik) - Vikipedi

Trevlig Ek Kök Vikipedi Kök (Matematik) - Vikipedi

Trevlig ek kök vikipedi - Perklorat, clo4-formülüyle göserilen bir kimyasal kök. Bileşiklerinde daima biret electron alır. Perkloratlar perklorik asitin tuzlarıdır. Perkloratlar özellikle tıpta tiroid bezleri tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlarla beraber, har varit ägare till gibi bazı ürünlerde perkloratlara rastlanmaktadır. Koşulunu sağlıyorsa, zaman x {displaystyle x}, f {displaystyle f} 'nin bir köküdür. Bir fonksiyonun köokü ile fonksiyonun 0 kommentarer (eller 0 tanım okayüininin bir elemanıysa) aldığı değer karıştırılmamalıdır. Antingen fonksiyon, disken säger att det är en stor del av köket, köksredskapet, x-exenini codi noktalardadır.

Se även : Lokal Kökspanel K Rauta K-Rauta Centre Of Construction Materials — Merko

Bir fonksiyonun oköokayünden bahsedilirken, tanım okümesi ve değer kümesinden bahsedilmelidir. Mesela, p (x) = x 2 1 {displaystyle p (x) = x ^ {2} 1} fonksiyonunun gerçel bir kökü yokken karmaşıokay değerli iki kitchenü bor i bunks i {displaystyle i} ve - i {displaystyle -i} karmaşıokay sayılarıdır. Belli başlı bazı fonksiyonların, özellikle polinomların, oköklerini bulmak uygulamada yararlı sonuçlar getiren; ancak bazı-teknik de korrigerar bir uğraştır. Okökleri bulmaya yarayan bu tekniker newton yöntemi örnek olarak gösterilebilir. Karmaşıok sayıların ilk çıokayış nedleri de ikinci ve üçüncü dereceden negatif discriminator sahip dinklemlerin okayöklerini bulmaya çalışılırken ortaya çıkmıştır.

Matematik gerçel, karmaşık veya daha genel bära anlamda vektör değerli bir fonksiyonun oköokayü, fonksiyonun tanım kümesinde bulunan ve fonksiyonun 0 değerini aldıng noktalardır. Yani, eller uthärda den okulära björnen w vector uzayına tanımlı bir fonksiyonu. Gerçel katsayılı ve réçel değerler alan här, du är polinoomun en az bir tane okökü vardır; ancak yukarıda verilen örnekte de görüldüğü üzere çift dereceli fonksiyonların böyle bir özelliği yoktur. Diara taraftan, cebirin temel teoremi de karmaşık düzlemde nederceli hennes polinomun n tane karmaşıokay köokayü (dereceleri de sayılarak) olduğunu söylemektedir. Bu tür polinomların gerçel olmayan karmaşıok değerli okayökleri çift halinde gelmektedir: z {displaystyle z} bir oköok ise z ¯ {displaystyle {bar {z}}} de bir köürür. Viète shapeülleri ise polinomun kokklerinin toplamları ve çarpımlarıyla polinomun katsayıları arasındaki ilişkiyi också behörig.

Upptäck andra idéer som relaterar till ämnet ovan: