Friskrivning

Big Banner

Friskrivning

Alla ansträngningar har gjorts för att exakt representera denna webbplats eller produkt och dess potential. Trots att denna bransch är en av de få där man kan skriva sin egen kontroll i form av resultat, finns det ingen garanti för att du kommer att tjäna pengar genom att använda teknikerna och idéerna i dessa material.

Exempel i dessa material ska inte tolkas som ett löftet eller en garanti för intäkter. Förtjänstpotentialet är helt beroende av den person som använder vår produkt, idéer, tekniker och ansträngningarna. Vi menar inte detta som en "bli rik ordning"

Din framgångsnivå när det gäller att uppnå de resultat som hävdas i våra material beror på vilken tid du ägnar dig åt programmet, idéer och tekniker som nämns, kunskaper och olika färdigheter. Eftersom dessa faktorer skiljer sig från individer kan vi inte garantera din framgång eller inkomstnivå.

Eventuella inkomster eller resultat för att sälja produkter på Amazon kan inte garanteras. Det är enligt användarens eget gottfinnande att utföra den ansträngning som behövs. På grund av att leverantören av materialet inte kan garantera användarens ansträngning kan framgång inte uttryckligen garanteras.

Eventuella framgångar och inkomster från reklam med Google Adsense kan inte garanteras. Användaren måste använda den kunskap som tillhandahålls inom materialet eller ha kunskap om andra metoder utanför materialet. På grund av bristen på kontroll har leverantören av materialet i användaren lagt fram ansträngningarna, är inte AdSense-inkomstskador garanterade.

Eventuella krav på affiliate inkomst eller framgång som en affiliate är inte heller garanterade. Användaren av materialet är alltså ansvarig för framgång eller brist på det efter att ha följt några tekniker som har att göra med affiliate-marknadsföring.

Material i vår produkt och vår webbplats kan innehålla information som innehåller eller bygger på framåtblickande uttalanden i den mening som avses i lagen om reform av värdepappersrätten 1995. Framåtblickande uttalanden ger våra förväntningar eller prognoser om framtida händelser.

Du kan identifiera dessa påståenden av det faktum att de inte strängt relaterar till historiska eller aktuella fakta. De använder ord som "förutse", "uppskatta", "förvänta", "projekt", "tänka", "tro", "plan" och andra ord och termer med liknande innebörd i samband med en beskrivning av potentiellt intjäning eller finansiella resultat.

Alla framåtriktade uttalanden här eller på något av våra försäljningsmaterial är avsedda att uttrycka vår åsikt om vinstpotentialen. Många faktorer kommer att vara viktiga för att bestämma dina faktiska resultat och inga garantier görs för att du ska uppnå resultat som liknar vårt eller någon annan, i själva verket görs inga garantier för att du kommer att uppnå resultat från våra idéer och tekniker.

Den här webbplatsen kan innehålla affiliate länkar där annonsören / skaparen tjänar en provision om du köper produkten. Den här webbplatsen kan ha länkar till Amazon-produkter som en affiliate och / eller kan generera intäkter om någon besökare klickar på annonser som presenteras av Google Adsense eller något annat kontextuellt annonseringsprogram. Affiliate länkar från webbplatser som Clickbank eller shareasale eller andra webbplatser kan vara närvarande och webbplatsägaren kan tjäna provisioner genom att rekommendera produkter på denna webbplats.

Resultaten varierar, och som med eventuella pengar att göra, kan du göra mer eller mindre. Framgång i alla pengar skapande möjligheter är ett resultat av hårt arbete, tid och en mängd andra faktorer. Inga uttryckliga eller underförstådda garantier för inkomst görs av denna webbplats.

Tack för att du besökt denna webbplats. Om du behöver support, vänligen maila oss. Vi försöker svara på alla supportförfrågningar inom 24-48 timmar.